Daniel Smukała okręg nr 10

Jestem urodzonym nowomieszczaninem, żonatym, ojcem dwóch synów.

Jestem absolwentem Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

Obecnie pracuję jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Jamielniku (od 2006r.).

Pełnię funkcję prezesa w Uczniowskim Klubie Sportowym „ŻAK” w Jamielniku.

W latach 2004-2006 pracowałem na stanowisku inspektora do spraw organizacji imprez sportowych w nowomiejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Dzięki swojej pasji do sportu zostałem trenerem piłki nożnej i koszykowej oraz przyczyniłem się do powstania siłowni w OSiR. Moje działania doprowadziły do powstania pierwszej sekcji koszykówki w Klubie Sportowym Drwęca.

Napisałem pracę licencjacką pt.: „Przemiany polityczne a oblicze programowe Klubu Sportowego Drwęca”.

Moim hobby niezmiennie od lat jest wędkarstwo.

 

Pragnę godnie reprezentować interesy mieszkańców.

Pozwól mi przemówić w Twojej sprawie.

 

Okręg nr 10: Bolesława Chrobrego, Grunwaldzka nr 26, 28, 28A, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Targowa, Tysiąclecia nr 1, 1A, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 4, 4A, 4B, 4C, 4E, 5, 6, 6B, 6E, 6F, 7, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 9, 12, 14, 16, 16A, 16B.

facebook_page_plugin