Program Wyborczy

  • Zwiększenie komfortu życia mieszkańców i większa ich aktywizacja.

- Budżet Obywatelski
  • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury miasta oraz skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na te cele.
- Budowa nowoczesnego centrum rekreacyjno-turystycznego przy Drwęcy.
- Budowa pływalni przy jednej ze szkół miejskich.
- Budowa targowiska nawiązującego do wielowiekowych tradycji miasta.
- Zagospodarowanie parku miejskiego ( realizacja budowy parku linowego, alejek spacerowych, siłowni plenerowej oraz skateparku).
  • Drwęca perłą naszego miasta!

- Promocja turystyki jako ważny element rozwoju miasta.
- Preferencje dla drobnej przedsiębiorczości.
- Inscenizacje historyczne podkreślające ważne wydarzenia Nowego Miasta.
  • Pozyskiwanie dużych inwestorów będących alternatywą dla nowomieszczan.

- Ulgi podatkowe dla nowo powstałych firm.
  • Nawiązanie współpracy z sąsiednimi miastami oraz gminami.

- Wspólne imprezy kulturalno-sportowe.
- Budowa bursy dla najzdolniejszej młodzieży.
  • Poprawa warunków życia mieszkańców.

- Rewaloryzacja wynagrodzeń dla pracowników samorządowych.
- Specjalna pomoc dla matek samotnie wychowujących dzieci.
- Zagwarantowanie płatnych zastępstw lekcyjnych dla nauczycieli.
- Zniesienie opłat za parking przy ul. Kopernika.
- Stworzenie Nowomiejskiej Akademii Piłkarskiej.
- Priorytetowe zatrudnianie nowomieszczan na stanowiskach decyzyjnych i kierowniczych.
facebook_page_plugin